ค่ายเยาวชนศิลปะ ครั้งที่ 4

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ค่ายเยาวชนศิลปะ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567