การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่มาเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567