ต้อนรับคุณครูทวีศักดิ์ เหล็กกล้า

นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคุณครูทวีศักดิ์ เหล็กกล้า และคณะครูจากโรงเรียนเวียงเทพวิทยา จังหวัดแพร่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567