การสอบเข้าศึกษาต่อม.1 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ ณ ลานหน้าอาคารเรียน 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567