การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567