ขอแสดงความยินดีกับนางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย มอบโล่โดยท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่