ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นอกจากนั้นนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคมได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย และผู้ปกครองของนักเรียนยังได้พบครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียนเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองอีกด้วย ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567