ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567