การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับและเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับคณะครูใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567