ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2567

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567