ต้อนรับคุณครูจงจิตร อินสุยะ

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกันต้อนรับคุณครูจงจิตร อินสุยะ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567