ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รูปภาพเพิ่มเติ่ม : https://drive.google.com/drive/folders/1LZJaABvlMiJA8bJvMsiFVGyMxQ2NkfB3?usp=drive_link **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567