การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมวันที่สามจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**