การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของคณะครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ณ หอเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567