โครงการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เรื่องกฎหมายและวินัยข้าราชการครู ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567