การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย

นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะติดตาม เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม และนำนโยบายการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยมาชี้แจง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567