ต้อนรับคุณครูชัยพฤษ ทุกขนิโรธ

นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคุณครูชัยพฤษ ทุกขนิโรธ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และคณะจากโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย ณ ห้องสมุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567