การให้โอวาทนักเรียนแลกเปลี่ยน

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ประธานเอเอฟเอสเขตพะเยา ได้กล่าวให้โอวาท นอกจากนั้นผู้บริหาร และคณะครูร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่ Ms. Enora Jager นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส รุ่นระยะ 1 ปี ในโอกาสจะเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศส ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567