ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นอกจากนั้นนายวิเชียร ทาทอง อุปนายกฯ สมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

รูปภาพเพิ่มเติ่มจากนักเรียน : https://drive.google.com/drive/folders/1RXIy6moaH77yNUhphoA6MI1gzP5CuiqQ รูปภาพเพิ่มเติมกล้องโรงเรียน : https://drive.google.com/drive/folders/1XdmjFcY6GUBOEqp7o4BZ8Q2-8OVLuVu5?usp=drive_link **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**