ประชุมผู้ปกครองนักเรียน Education HUB

นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน Education HUB ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567