การมอบเกียรติบัตรประเมินความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนที่ผ่านผลการทดสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (common european framework of reference for languages) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**