ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะรองผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกันต้อนรับคุณครูกัญนิกา สีเสน คุณครูวีรยุทธ ปิงเมือง และคุณครูอริษา ศิริทัศน์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และคณะครูจากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องสมุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**