แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้โอวาทและมอบรางวัล ดังนี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 30 มีนาคม 2567 ได้แก่ นายธนกร วรรณสมพร ได้รับเหรียญทอง วิ่ง 10,000 เมตร และเหรียญทองแดง วิ่ง 5,000 เมตร ผู้ฝึกสอน คือ นายสมบัติ จันทร์ผ่องศรี นายประสงค์ อิ่นคำ และนายธนารัตน์ วงศ์คำ 2. การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์”ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2567 ได้แก่ 2.1 นายประสงค์ อิ่นคำ ได้รับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันกระโดดไกล และ เขย่งก้าวกระโดด 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกระโดดสูง 2.2 นายอุดม พลทองมาก ได้รับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันก้าวกระโดด และ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกระโดดไกล 3. การแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 14 ได้แก่ นางสาวอัจฉราพร สมุทรจักร ม.5/10 ผ่านเข้าสู่รอบ 40 คนสุดท้ายระดับประเทศ ณ ศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**