เพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม มอบเกียรติบัตร พร้อมทั้งได้ให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่ได้รับรางวัลเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**