การมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

ผู้อำนวยปิยะ ใจชุ่ม กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับ และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นักคิดเยาวชนไทย ประจำปี 2567 ประเภทหุ่นยนต์เตะจุดโทษแบบขา ระดับ Senior จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 21 ทีม จัดโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายณัฐทภัทร เสียงดัง ม.6/8 นายณภัทร ศรีชัยบุญสูง ม.6/8 นายคุณากร คำภิโล ม.6/8 ครูผู้ฝึกสอน คือ ครูเพียรกิจ นิมิตรดี และครูเอกพงษ์ แก่นจันทร์ นอกจากนั้นยังได้กล่าวตอนรับและร่วมบันทึกภาพกับคณะครูชาวต่างชาติ ณ ศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**