พิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปี 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม และคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสภานักเรียน ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/130zuLcb2OeynCuIRPk4eeNyMmIHgK6-K?usp=drive_link **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**