กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วม กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**