การให้โอวาทนักเรียนตัวแทนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ให้โอวาทกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**