กิจกรรมหน้าเสาธง

ผู้อำนวยปิยะ ใจชุ่ม กล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายธัญนพ ปันดิ ม.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 (1 เหรียญเงิน)
รายการเปอร์ซูต 2 กม. และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 (2 เหรียญทองแดง)
รายการเปอร์ซูต 2 กม. การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567 ณ เวลโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
2. ด.ช.พีร์ สิงห์ใจ ม.3.14 ได้รับรางวัลชมเชยประกวดพูดเล่าเรื่ิองหัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” จากสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน ครูผู้สอน คือ คุณครูนพรัตน์ ปราศรัย
3. คุณครูพิชญา เทพไหว ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล ชนะเลิศด้านการผลิตสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม
4. คุณครูจีรพา กันทา ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลชนะเลิศด้านการวิจัยการจัดการศึกษาเรียนรวม
5.โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการเรียนรวมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพะเยา
6. รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทโครงงานหุ่นยนต์ไฟฟรีจากฟ้า Solar Energy การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ โครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี CP-Meiji Robotics Grang Championship 2024 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
ได้แก่ 1. นางสาวสุชัญญา แรกข้าว ม.5/9 2. นางสาวบุญฐิตา พรรณกุล ม.5/15 3. นายปวริซ มหาวงค์ ม.5/13 นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้แก่ 1. นางสาวณิฐชาภรณ์ วาระโว ม.6/15 2. นายยศสรัล อาตมาตร ม.6/9 3. นายชิษณุพัฒน์ อมรปิยะพง ม.6/15
4. นางสาวสุฐิตา เบ้าชาลี ม.6/15
ครูผู้สอน คือ 1. คุณครูเอกพงษ์ แก่นจันทร์ 2. คุณครูอรุณรัตน์ แก่นจันทร์ 3. คุณครูสุพัฒน์ ยังมั่ง
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**