พิธีเปิดค่ายบูรณาการ “พะเยาวิถี” ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ภาคเหนือตอนบน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายบูรณาการ “พะเยาวิถี” ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด 21 โรงเรียน โดยมีว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**