โครงการหลักสูตรห้องเรียน PIM โรงเรียนมัธยมเครือข่ายศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ศิลป์-ภาษาจีนธุรกิจ และศิลป์-ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมการมอบเกียรติบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลักสูตรห้องเรียน PIM โรงเรียนมัธยมเครือข่ายศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ศิลป์-ภาษาจีนธุรกิจ และศิลป์-ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ โดยมี คุณธนภัทร มาลาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแนะแนวและรับสมัครโครงการงานพัฒนาห้องเรียนพันธมิตรได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและพบปะพูดคุยกับนักเรียน ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**