มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 70 และการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่สากล” ณ บริเวณศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม