โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

4 ธันวาคม 2023

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

5 เมษายน 2023

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

3 เมษายน 2023

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

13 ธันวาคม 2022

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

7 ธันวาคม 2022

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

7 ธันวาคม 2022