โครงการเยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจต้านภัยบุหรี่

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจต้านภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม