การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม และมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม