มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่เป็นหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องของแต่ละระดับชั้น เนื่องจากถือเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ อีกทั้งยังมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันอีกด้วย ณ หอประชุมยอดปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม