ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประเภทห้องเรียนปกติ รับสมัครวันที่  9 – 13  มีนาคม  2567

———————————————————————————————————————————————–

ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับสมัครวันที่  10 – 14 กุมภาพันธ์  2567

>> ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2567
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) [ดาวน์โหลด]

>> ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2567 
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ Education Hub [ดาวน์โหลด]


>> ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประจําปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

>> ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2567
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ (EGP) [ดาวน์โหลด]


—————————————————————————————————————————————-

>> รายละเอียดกำหนดการสอบ เข้าเรียนต่อชั้นม.1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) [ดาวน์โหลด]

>> รายละเอียดกำหนดการสอบ เข้าเรียนต่อชั้นม. 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) [ดาวน์โหลด]