ประกาศรับสมัครนักเรียนทุน ppk diamond

หมายเหตุ :: ทุนนี้จะรับเฉพาะนักเรียน ม.3 พ.ค. ที่สอบผ่านห้องเรียนพิเศษ SMTE มีผลงานระดับภาคขึ้นไป และเกรดถึงเกณฑ์ที่กำหนด ส่งใบสมัครพร้อมกับแนบผลงานประกอบการพิจารณา